Adatvédelmi tájékoztató

2018.

 

A HPQ PLUS Kft. (6720 Szeged, Arany János utca 7.) a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az önéletrajza beküldésével Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat.

Kérése minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1. Az adatkezelő neve:
HPQ Plus Kft.
2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 6720 Szeged, Arany János utca 7.
3. Elérhetőség:
Email: allas@hpqkft.hu

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:

A HPQ PLUS Kft. nyilvántartja és kezeli a pályázati eljárással, a kompetenciavizsgálattal, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja a munkavállalók kiválasztása.


5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön személyes hozzájárulása az önéletrajza beküldésével.

6. A kezelt adatok köre:
Az adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó alábbi adataira terjed ki:
a) természetes személyazonosító adataira: név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, email cím
b) önéletrajzára, motivációs levelére,
- szakmai tapasztalat
- munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
- betöltött feladatkör/munkakör, időtartam
- iskolai végzettség, képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével), képzés időtartama, végzés időpontja
- idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
- informatikai ismeretek
- jogosítvány

- célok

- fizetési igény

 

7. Adattovábbítás:

Az adatokat harmadik fél számára nem továbbítjuk.


8. Ki ismerheti meg az adatokat:

a) a HPQ PLUS Kft. ügyvezető igazgatója,
b) meghatározott körben a HPQ PLUS Kft. ügyvezetője által feljogosított személy, aki a cég alkalmazásában áll,
c) munkaügyi per kapcsán az illetékes bíróság.


9. Az adatkezelés időtartama:

A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a HPQ PLUS Kft. a pályázati eljárás lezárását követően törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba.

A pályázati adatbázisban nyilvántartott felhasználó adatait a HPQ PLUS Kft. törli a nyilvántartásból, amennyiben a pályázó az adatainak a törlését kéri.

 

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A HPQ PLUS Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


Hozzájárulás az adatok kezeléséhez

A pályázati adatbázisban az Ön adatait a HPQ PLUS Kft. az Ön hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:

• hozzájárulását megtagadhatja, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár
• a hozzájárulása bármikor visszavonható, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár. A hozzájárulása visszavonását a HPQ PLUS Kft-től írásban kérheti az info@hpqkft.hu  e-mail címen.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Önéletrajzom beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a HPQ PLUS Kft. az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadom.

 

Szeged, 2018. május 25.