Integrált Irányítási Politika

Integrált Irányítási Politika

A HPQ Plus Kft. tulajdonosainak elsődleges célja, hogy a társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők megelégedettsége. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak.

Törekvésünk, kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú építőipari fővállalkozás tevékenység teljesítése. A Kft. minden munkatársa, tevékenysége során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudásunk szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.

A célul kitűzött piaci előnyt az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 és az MSZ ISO 45001 szabványok szerint kialakított integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, a technikai erőforrásaink, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést. A környezeti tényezők meghatározásával a környezeti előirányzatok kitűzésével, a veszély és kockázatértékelés elvégzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. Törekszünk a hosszú távú együttműködésre a megrendelőinkkel.

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:

 • a Kft. versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése,
 • a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
 • a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
 • a Kft.-re vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
 • működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek környezeti hatásainak ellenőrzése és csökkentése,
 • a munkahelyi balesetek megelőzése és bekövetkezési valószínűségének csökkentése,
 • a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható megbetegedések, balesetek és az egészségkárosítás kockázatának megelőzése és folyamatos csökkentése,
 • jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése,
 • a munkavállalókkal és azok képviselőivel folyamatos konzultálció biztosítása,
 • a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése,
 • minőségkultúrája fejlődjön és a minőség iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.
 • A vezetőség a Kft. integrált irányítási rendszerének működése során alkalmazza a folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmódot.
 • Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése a Kft. környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.

Elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez.

Szeged, 2023. 04.03.

 

HPQ Plus Kft.  energia politikája

Társaságunk célja, hogy tevékenységét (építőipari fővállalkozás tevékenység) oly módon végezze, hogy azzal a természeti erőforrások és az energia felhasználását a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, ezáltal csökkentve CO2 kibocsátását és ökológiai lábnyomát.

Tevékenységünk energia felhasználását folyamatosan nyomon követjük, és minden eszközzel törekszünk energiahatékonyságunk növelésére, a fenntartható, energiatakarékos technológiák alkalmazására.

Az energiahatékonyság növelése érdekében:

Kiemelt feladatként kezeljük a vonatkozó energetikai jogszabályi és társasági előírások betartását,

 • azonosítjuk, figyelembe vesszük és rendszeresen felülvizsgáljuk azon tevékenységeinket, melyek jelentősen befolyásolják az energiafogyasztást,
 • erőfeszítéseket teszünk az energia megtakarítási lehetőségek feltárására és erre ösztönözzük munkatársainkat is,
 • kötelezettséget vállalunk arra, hogy az energiahatékonyság növeléséhez szükséges információkat és erőforrásokat folyamatosan biztosítjuk,
 • elkötelezettek vagyunk a energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javítására és az energiagazdálkodási irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére
 • támogatjuk az olyan energia hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási teljesítményre;
 • támogatjuk az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési  tevékenységeket.

Az energiairányítási rendszer hatékony működéséhez minden munkatársunk aktív közreműködésére szükség van. A vezetőség ezért biztosítja, hogy az összes munkavállalója, valamint a tevékenységünkbe bevont alvállalkozóink megfelelő képzést kapjanak, megértsék az energetikai törekvéseket és feladatokat, és energiatudatos magatartásukkal tegyék lehetővé az energiahatékonyság növelését.

A beszállítóinktól is elvárjuk, hogy közreműködjenek energetikai politikánk megvalósításában.

Energetikai politikánkat a fenntarthatóság érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk, és partnereinkkel megismertetjük, az érintettek számára elérhetővé tesszük.

Szeged, 2023. 04.03.